Adwokat kościelny pomoże w unieważnieniu ślubu?

Co to jest unieważnienie ślubu? „Unieważnienie” jest niefortunnym słowem, które czasami używa się w odniesieniu do katolickiej „deklaracji nieważności”- mówi adwokat kościelny z kancelarii Kanonista w Warszawie. W rzeczywistości nic nie zostaje unieważnione w trakcie tego procesu. Przeciwnie, trybunał kościelny (sąd Kościoła katolickiego) oświadcza, że małżeństwo uważane za ważne zgodnie z prawem kościelnym faktycznie nie spełniało co najmniej jednego z istotnych elementów wymaganych dla wiążącego związku. Aby małżeństwo katolickie było ważne, wymagane jest, aby:
(1) małżonkowie mieli swobodę zawarcia małżeństwa;
(2) są w stanie wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa;
(3) swobodnie wymieniają swoją zgodę;
(4) wyrażając zgodę na zawarcie małżeństwa, mają zamiar poślubić na całe życie, być sobie wierni i być otwarci na dzieci;
(5) zamierzają się wzajemnie dobro; oraz
(6) ich zgoda jest udzielana w obecności dwóch świadków i przed odpowiednio upoważnionym pastorem Kościoła. Wyjątki od ostatniego wymogu muszą zostać zatwierdzone przez władze kościelne. Dlaczego Kościół wymaga rozwiedzionego katolika, aby uzyskać oświadczenie o nieważności przed ślubem w Kościele? Zgodnie z nauką Jezusa Kościół wierzy, że małżeństwo jest związkiem na całe życie; dlatego, chyba że jeden z małżonków nie umrze, Kościół wymaga od rozwiedzionego katolika uzyskania oświadczenia o nieważności przed poślubieniem kogoś innego. Proces trybunału ma na celu ustalenie, czy czegoś istotnego brakowało w chwili zgody, czyli w czasie ślubu. Jeśli tak, Kościół może oświadczyć, że ważne małżeństwo nigdy nie zostało zawarte w dniu ślubu i tutaj wkracza adwokat kościelny, który przystąpi do unieważniania małżeństwa.
Co obejmuje proces trybunału? Wymaga to kilku kroków. Osoba wnioskująca o unieważnienie – składający petycję – składa pisemne zeznanie dotyczące małżeństwa oraz listę osób zaznajomionych z małżeństwem. Ci ludzie muszą być gotowi odpowiedzieć na pytania dotyczące małżonków i małżeństwa. Jeżeli drugi małżonek nie podpisze podpisu pod petycją, trybunał skontaktuje się z tym małżonkiem – pozwanym – który ma prawo być zaangażowany. W niektórych przypadkach respondent nie chce się zaangażować; sprawa może nadal iść do przodu. Na podstawie przesłanych informacji urzędnik trybunału określi proces, który należy zastosować. Niezależnie od wybranego procesu zarówno składający petycję, jak i pozwany będą mogli przeczytać złożone zeznania, z wyjątkiem tych chronionych przez prawo cywilne. Każda ze stron może również wyznaczyć adwokata kościelnego do reprezentowania go przed trybunałem. Przedstawiciel Kościoła, zwany obrońcą więzi, będzie argumentował za ważnością małżeństwa. Jeżeli trybunał orzeka na korzyść nieważności małżeństwa, strony mają wówczas swobodę zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, chyba że wniesione zostanie odwołanie od decyzji lub decyzja zawiera zakaz małżeństwa jednej lub obu stron, dopóki nie zostaną określone pewne podstawy problemy zostały rozwiązane – mówi adwokat kościelny Warszawa.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.