Artystyczne przedszkole Ursynów zaprasza do rekrutacji

We wczesnych latach docenienie uczenia się poprzez zabawę stwarza edukatorom z placówki jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów, i dzieciom możliwości twórczych spotkań, w których praktyka artystyczna i zabawa są ze sobą powiązane, a eksperymenty są wspierane, zachęcane i mają czas. Sztuka i plastyka odgrywa kluczową rolę w pomaganiu małym dzieciom nie tylko w zrozumieniu ich świata, ale także w wyrażaniu tej wiedzy, gdy rozumieją swoje doświadczenia. Sztuka pozwala im komunikować swoje myślenie i uczucia na wiele sposobów z rówieśnikami.

Praktyki artystyczne we wczesnym dzieciństwie zachęcają dzieci do bycia aktywnymi uczestnikami we własnym kierunku. Sztuka sprzyjająca podejmowaniu ryzyka i eksploracji jest pielęgnowana, gdy dzieci rozumieją różne media artystyczne i rozwijają umiejętności wraz z ułatwianiem dorosłych. Praktyka artystyczna, jako nauka w placówce jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów we wczesnym dzieciństwie, nie zawsze może być planowana, ewoluuje w bogatych środowiskach i elastycznych przestrzeniach, które zaspokajają różne zainteresowania i style uczenia się.

Wczesne lata nauki przedszkolnej w artystycznym przedszkolu na Ursynowie, a także szkole podstawowej, o których informuje polski program nauczania, uprzywilejowują akademickie wysiłki w zakresie umiejętności czytania i liczenia, odsuwając kreatywność i wyobraźnię na margines doświadczeń edukacyjnych małego dziecka. Sztuka i plastyka w wielu przedszkolach – ale nie w placówce jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów-  jest odsunięta na bok w popołudniowe popołudnia i wzywa się ją tylko na specjalne okazje. Jest to sprzeczne z promowaniem holistycznego podejścia przyjętego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.