Profesjonalna obsługa jaką zapewnia notariusz Wrocław!

Mając pod wieloma względami taką samą wartość jak orzeczenie, dokumenty urzędowe nie mogą być kwestionowane, chyba że w postępowaniu sądowym. W przeciwieństwie do umów prywatnych mają one większą wartość dowodową i są nakładane na sądy, administrację i osoby trzecie. Podobnie jak orzeczenia sądowe, są one wykonalne, umożliwiając umawiającym się stronom egzekwowanie swoich zobowiązań bezpośrednio przez organy wykonawcze (komorników sądowych), bez konieczności przechodzenia przed sąd.

Poprzez umieszczenie pieczęci państwowej obok podpisów stron na sporządzanych przez siebie aktach, notariusze odpowiadają za treść i formę: Dokument urzędowy jest owocem złożonego przedsięwzięcia, w trakcie którego notariusz Wrocław ma szczególny obowiązek informowania i doradzania swoim klientom w zakresie prawnych, finansowych i podatkowych skutków ich projektu oraz instrumentów prawnych, które są w stanie najlepiej go wdrożyć.

Notariusz Wrocław musi wypełniać ten obowiązek, odrzucając wszelkie niewłaściwe, nieuczciwe, nielegalne lub niemoralne zobowiązania. Dla notariusza z Wrocławia uwierzytelnienie aktu wiąże się z zebraniem się i wyrażeniem woli zainteresowanych stron w sposób całkowity, bezstronny i z pełnym poszanowaniem prawa. Dlatego o osobach takich jak notariusz Wrocław uważa się polubownych sędziów rozrachunkowych, praktykujących prewencyjną sprawiedliwość.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.